ağrıyan

f. sif. Əziyyət verən, incidən, narahat edən. Ağrıyan dişi çəkdirmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • kulunç kırmak — ağrıyan yeri ovmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağrılı — sf. Ağrıyan, ağrısı olan Ağrılı diş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bizmut — is., kim., Fr. bismuth 1) Atom numarası 83, atom ağırlığı 209, yoğunluğu 9,8 olan, 271,3 °C de eriyen, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element (simgesi Bi) 2) Bu elementten yapılan ve ilaç olarak kullanılan karışım Midesi ekşiyen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • midesi ekşimek (veya kaynamak veya yanmak) — yeni yenilmiş yiyeceklerden ötürü midede rahatsızlık duymak Mebuslardan midesi ekşiyen birine bizmut, başı ağrıyan bir başkasına veronal verdim. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mərhəm — ə. 1) yaralı və ya ağrıyan yerə sürtülən dərman; 2) təsəlli olacaq səbəb, şey …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • acışdırmaq — f. 1. Ağrıyan bir yeri, yaranı qaşımaqla, dərman qoymaqla qıcıqlandırmaq. Yaranı acışdırmaq. – Adamların burnunu və boğazını acışdıran kəsif çürüntü iyi ətrafı bürümüşdü. P. M.. // Göynətmək, ağrıtmaq. 2. Acığını tutdurmaq, acıqlandırmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağrılı — sif. Ağrısı və acısı olan, ağrıyan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çıxar(t)maq — f. 1. Bir şeyi bir yerdən kənar etmək, xaric etmək, dışarıya atmaq. // Bir yerdən götürüb başqa yerə qoymaq. Mebeli otaqdan çıxar(t)maq. – <Mehriban> vaxtın gec olmasına baxmayaraq, küçə balkonuna bir masa çıxarıb, süfrə düzəltdi. S. H.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kompres — <fr.> Müalicə məqsədi ilə ağrıyan yerə qoyulan yaş sarğı. <Doktor> . . qızdırma artdığı zaman <Arazın> başına, ürəyinə kompres qoyurdu. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.